Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej podczas przeładunku materiałów wybuchowych

European University of the Seas “SEA-EU”

European University of the Seas "SEA-EU"

BlueTech Expo 2019

IOSTIA is pleased to invite you to BlueTech Expo being…

Europe’s ports in a new world – ESPO Conference 2019 – Livorno, 23-24 May

For its 2019 Annual Conference, ESPO is taking you to Livorno. The Port…

II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza – Sopot – IO PAN

Stan i trendy zmian w morzach i oceanach

Autonomous ships – konferencja 19 marca 2019 Politechnika Gdańska

7 lutego w siedzibie PAN Gdańsk odbyło się połączone zebranie…

Dive SMART Baltic Sopot Meeting 2019

Dive SMART Baltic, Final conference was held in 12th-13th February…

ASE XX Konferencja STREFY Ex – Gdańsk – 3-4 kwietnia 2019

Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie

Konwent Morski obradował na PG

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się VII posiedzenie Konwentu …

Politechnika Gdańska gościła najlepsze szkoły średnie Pomorza

/
Licea ogólnokształcące i technika z Pomorza, które uzyskały…